Kopiera och sprid gärna dessa bilder

Klicka på bilden så får du upp en variant i större storlek.

Vad handlar valet om?

Det handlar om att tillsätta Sveriges 20 platser i EU-parlamantet som totalt består av 751 ledamöter.

Vad handlar valet egentligen om?

Du kan glömma dina vanliga politiska sympatier. Det spelar egentligen ingen rolll om du är sosse, moderat, vänsterpartist eller SD-are. Valet till EU-parlamentet handlar inte om vänster/högerfrågor, välfärd, skatter eller andra jordnära frågor.

Visst pratar makthavare och politiker om en massa annat, men det är egenligen bara svammel. En slags "rökridåer" för att dölja de två enda viktiga frågorna.

1.

Vilka ska ha makten över vårt land?

Svenska folket genom våra valda politiker i Stockholm, eller tjänstemän i Bryssel.

2.

Vilka har rätt till vårt europeiska hem?

Nationalisterna anser att Europa och dess länder tillhör de europeiska folken och inga andra.

Globalisterna har en global agenda och anser att hela världen har samma rätt till vårt europeiska hem.

Det är val i alla EU-länder

D.v.s. valet gäller samtliga 751 mandat i Europaparlamentet. I varje land finns det politiska uppdelningar som liknar de svenska Linje 1, 2 och 3.

Resultatet i ett litet land som Sverige spelar inte så stor roll, men om många länder röstar på liknande sätt kan vi stå inför en politisk jordbävning inom EU.

Rösta - Annars blir du en nyttig idiot

För att stoppa globalisterna och Linje1-anhängarna är det viktigt att alla nationellt och konservativt sinnade verkligen röstar. Att inte rösta innebär att man lämnar walk over till andra sidan och i princip blir deras nyttige idiot.


Hur kan vi göra det till en folkomröstning om EU?

Genom att helt enkelt strunta i våra vanliga partisympatier och rösta utifrån vad vi faktiskt tycker om Sveriges framtid i EU. Makthavarna vill inte ge oss en folkomröstning, men nu har vi faktist möjlighet att ta oss rätten till en sådan.

Rösta på

Om du tycker att

Linje 1

Överstatligheten skall öka och att EU skall ha mera makt, samt att stor invandring till Europa är bra och gärna får öka.

Linje 2

EU måste reformeras och makt måste överföras tillbaka från EU till Sverige, samt att invandringen till Europa måste minska.

Linje 3

Sverige ska lämna EU, samt invandringen tilll Europa ska minimeras.

Vad händer om Linje 1 vinner

Utveckligen fortsätter som nu och Sverige och de övriga nationerna kommer att lämna över allt mera makt till EU. Deussutom kommer massinvandringen till Europa att fortsätta, eller t.o.m. att öka.

Vad händer om Linje 2 vinner

Utvecklingen mot mera överstatlighet kan bromsas och Sveriges och övriga nationers förhållande till EU kan omvärderas. Kanske det kan leda till omförhandlingar syftande till att förbättra Sveriges förhållande till EU och om att börja ta tillbaka makt till Sverige och de övriga nationerna.

Vad händer om Linje 3 vinner

Det kommer inte att innebära att Sverige inom en nära framtid lämnar EU. Däremot kommer det att vara en mycket viktig signal till makthavarna i såväl Stockholm som Bryssel. Kanske kan det också bli första steget till en utveckling som en dag kommer att leda till att Sverige faktiskt lämnar EU, d.v.s. Swexit.


Så här går det till att rösta

Det går till på precis samma sätt som vid ett vanligt val. I god tid före valdagen den 26/5 får du ett röstkort i brevlådan. På röstkortet står var, när och hur du kan rösta i vallokal respektive förtidsrösta.

Klicka här för att läsa mera.


Vad tycker partierna?

7-klövern

D.v.s. S, MP, V, C, L, M och KD. Företräder i större eller mindre omfattning Linje 1, samt är i större eller mindre utsträckning globalister. De mest extrema är Liberalerna som i princip tycks anse att Sverige skall upphöra som egen stat och helt uppgå i EU.

SD

Företräder Linje 2, samt är ett nationellt parti.

MED

Företräder Linje 2, samt är ett delvis nationellt parti.

AfS

Företräder Linje 3, samt är ett nationellt parti.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal EU-kritiska privatpersoner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@eu-val.com